Table Shio 2019

Table 12 Shio 2019

SHIO 1 : BABI 
01 – 13 – 25 – 37 – 49 – 61 – 73 – 85 – 97
SHIO 2 : ANJING
02 – 14 – 26 – 38 – 50 – 62 – 74 – 86 – 98
SHIO 3 : AYAM
03 – 15 – 27 – 39 – 51 – 63 – 75 – 87 – 99
SHIO 4 : MONYET
04 – 16 – 28 – 40 – 52 – 64 – 76 – 88 – 00
SHIO 5 : KAMBING
05 – 17 – 29 – 41 – 53 – 65 – 77 – 89
SHIO 6 : KUDA
06 – 18 – 30 – 42 – 54 – 66 –  78 – 90
SHIO 7 : ULAR
07 – 19 – 31 – 43 – 55 – 67 – 79 – 91
SHIO 8 : NAGA
08 – 20 – 32 – 44 – 56 – 68 – 80 – 92
SHIO 9 : KELINCI
09 – 21 – 33 – 45 – 57 – 69 – 81 – 93
SHIO 10 : HARIMAU
10 – 22 – 34 – 46 – 58 – 70 – 82 – 94
SHIO 11 : KERBAU
11 – 23 – 35 – 47 – 59 – 71 – 83 – 95
SHIO 12 : TIKUS
12 – 24 – 36 – 48 – 60 – 72 – 84 – 96
Updated: 25 May 2019 — 9:26 am